Programma

A-PRF un I-PRF mutes ķirurģijā.
Augšanas faktori: bioloģija un fizioloģija, iedarbības mehānismi.

A-PRF: vairāk citokīni un BMP (kaula augšanas proteīni).
I-PRF: sarec pēc injekcijas.

  • Sastāvs un ietekme uz audu dzīšanu.
  • A-PRF kā matrica mīksto audu formācijā: protokols, klīniskie rezultāti.
  • A-PRF kā matrica kaula atjaunošanā: protokols, klīniskie rezultāti.
  • A-PRF (un zīme) I-PRF ar biomateriāliem: kādus biomateriālus maisīt ar PRF?
  • Protokoli, klīniskie rezultāti, jaunas perspektīvas kaula rekonstrukcijā.
  • PRF ietekmējošie faktori: D vit, holesterols, piesārņojums, spiediens, spriedze: protokoli un risinājumi.

Kursi tiks tulkoti no Angļu uz Krievu valodu.

Dalības maksa

Līdz 2017.08.31 ārstiem – 290 EUR, studentiem – 150 EUR.
No 2017.09.1 ārstiem – 350 EUR, studentiem – 150 EUR.

Reģistrācija

Lai reģistrētos, nepieciešams veikt dalības maksas apmaksu uz:

Kompānijas nosaukums: SAVANTI
Reģ. Nr.: 40103564358
Banka: AS DNB banka
SWIFT: RIKO LV2X
IBAN: LV45RIKO0002013264171

Lūdzu norādiet sekojošo maksājuma informācijā: Dalībnieka vārds, seminārs 2017.11.11.

Pēc maksājuma veikšanas nosūtiet sekojošo informāciju:

Dalībnieka vārds (obligāti)

Tārlruņa numurs (obligāti)

E-pasts (obligāti)

Kompānijas nosaukums (maksātājs) (obligāti)

Reģistrācijas numurs vai personas kods (obligāti)

Tālrunis uzziņām: +371 29115512 vai +371 22023229

*E-pasts saziņai: savanti@savanti.lv

Pasākuma norises vieta: Bellevue Park Hotel Riga

Lejupielādēt!

Lejupielādēt PRF semināra programmu

Lejupielādēt!

Mēs strādājam lai padarītu Jūsu darbu vienkāršāku!

Uzdot jautājumu